18 czerwca Lawendowy Bazar Nantesa w Mierzwinie. Wśród gości profesor Tadeusz Trziszka oraz Zdzisław Oszczęda!

Naszymi prelegentami będą Profesor Tadeusz Trziszka oraz Zdzisław Oszczęda. Pierwszy wykład, prowadzony przez Profesora Trziszkę, rozpocznie się o godzinie 12 i nosić będzie tytuł „Żywność jako najważniejszy czynnik jakości życia i zdrowia człowieka”.

Kolejny wykład odbędzie się o godzinie 14:00 i poprowadzi go Zdzisław Oszczęda, który poruszy temat „Jak jeść i żyć zgodnie z grupą krwi”.

Tradycyjnie, na bazarze odwiedzą nas nasi lokalni ekologiczni wystawcy ze swoimi fantastycznymi produktami. Bazar potrwa od godziny 10 do godziny 18.

Wkrótce uzupełnimy tę informację o listę wystawców.

Jeśli chcesz zaprezentować swoje produkty lub ofertę na Lawendowym Bazarze Nantesa, skontaktuj się z nami pod adresem w.oszczeda@nantes.pl lub pod numerem telefonu +48511477065

Profesor Tadeusz Trziszka to zootechnik, technolog żywności i żywienia, nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016–2020. Jest specjalistą w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, który skoncentrował swoje naukowe badania na korzystnym wpływie jaj.

Profesor Tadeusz Trziszka
Foto: Tomasz Lewandowski/Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Pomimo swojego żartobliwego przydomka „jajojad” (codziennie spożywa trzy jaja na
śniadanie) poważnie tłumaczy znaczenie swojego projektu badawczego OVOCURA. Podkreśla, że wyniki badań przekroczyły oczekiwania, dowodząc, że natura jest zdolna do wszystkiego -potrafi nie tylko dawać życie, ale także chronić je przed chorobami cywilizacyjnymi.

Profesor wymienia korzyści płynące z jaj: białko jaj zawiera substancje istotne dla regulacji ciśnienia krwi oraz czynniki działające bakteriobójczo i wirusobójczo. W jajach występuje również cystatyna, która może być wykorzystana w walce z chorobami takimi jak otępienie mózgu i nowotwory. Żółtko jaj zawiera substancje, które mogą zastępować terapię antybiotykową w przypadku zakażeń przewodu pokarmowego, takie jak fosfolipidy, których nie znajdziemy w żadnych roślinach.

Co istotne, badacze potrafią wykorzystać poszczególne składniki jaj do produkcji suplementów diety oraz preparatów leczniczych, co zaowocowało uzyskaniem 28 patentów w ramach tego projektu badawczego.

Zdzisław Oszczęda to odkrywca, wynalazca, pasjonat i założyciel spółki kapitałowej NANTES Systemy Nanotechnologii. Jego największym osiągnięciem jest produkcja zdeklastrowanej wody przy użyciu reaktora niskotemperaturowej plazmy, którą wprowadził na rynek, aby była dostępna dla każdego. Zajmuje się również modyfikacją struktur metali za pomocą niskotemperaturowej plazmy. Jest współautorem licznych publikacji naukowych oraz patentów z zastosowaniem wody plazmowanej oraz reaktora niskotemperaturowej plazmy.

Zdzisław Oszczęda